top of page

ACTIVITATS  ESCOLARS 

Jornades escolars :

El cavall, el nostre guia

El cavall ens acompanya, ens ensenya i ens equilibra.

Per això són tant importants les jornades amb les

escoles ja que reuneixen nombrosos beneficis 

BENEFICIS EN L'AMBIT EMOCIONAL

. Millora l'autoestima

. Millora la seguretat en un mateix

. Reforça la conducta positiva

. Millora la tolerància a la frustració

. Millora els estats d'ànim depressius

. Disminueix l'angoixa i l'ansietat.

. Fomenta el sentiment general de benestar

. Augmenta l'interès pel món exterior

. Augmenta la resposta davant de situacions de risc

. Millora en el desenvolupament de la paciència

BENEFICIS EN L'ÀMBIT SOCIAL

. Disminueix la tensió i l'excitació

. Produeix una relació trianguolar: client, terapeuta i cavall

. Facilita l'expressió de sentiments

. Estimula interès pel mitjà que l'envolta

. Facilita la relació amb familiars i grup d'iguals

. Millora la relació amb persones que no pertanyen a l'entorn conegut

. Fomenta el respecte i l'amor pels animals

. Augmenta el nombre de vivènvies

BENEFICIS EN L'ÀMBIT COGNITIU

. Potencia la capacitat d'atenció

. PErmet el treball de la memòria i la seqüenciació

. Potencia la planificació motriu

. Reforça l'aprenentatge

. Augmenta la percepció correcta i completa del media que l'envolta

. Potencia l'adquisició de nous aprenentatges dins l'àmbit eqüestre

. Facilita l'extrapolació de les cures del cavall a les activitats de la vida diària

BENEFICIS EN L'ÀMBIT COMUNICATIU

. Fomenta el llenguatge

. Augmenta el contacte ocular

. Millora les conductes comunicatives pre-verbals

BENEFICIS EN L'ÀMBIT FÍSIC

. Estimula el sistema sensoriomotor

. Potencia la relaxació

. Millora la coordinació i la dissociació de moviments

. Enforteix la musculatura i regual el to muscular

. Augmenta i millora la capacitat de percepció

. Potencia l'equilibri i facilita l'adquisició del ritme

. Millora en l'adquisició de la lateralitat

. Potencia la motricitat fina i gruixuda

. Desenvolupa la coordinació viso-motora

. Augmenta l'adquisició de l'estructura espai-temporal

. Fomenta el benestar físic general

. Millora la rapidesa de reflexos

. Potencia la integració sensorial

IMG_7683.jpeg
IMG_7685.jpeg
IMG_7684.jpg
bottom of page