top of page
_TOR2163

 COACHING ESPORTIU 

EL COACHING ESPORTIU és un procés mitjançant el qual un entrenador s'encarrega de potenciar el talent i els recursos de l'esportista per fer que el seu rendiment creixi a través d'un pla d'acció en el qual s'estableixen els objectius que es pretenen assolir.

 

És un entrenament i un aprenentatge perquè l'esportista prengui consciència de la seva capacitat a través de les seves metes i objectius, focalitzi les seves motivacions i durant el procés faci emergir el seu talent per mitjà del desig per aconseguir el que vol, aplicant les eines necessàries per progressar en el camí adequat per assolir-los amb l'ajuda dels cavalls.   

 

Les sessions individuals entre coach i entrenat són el mitjà per assolir una privacitat i confidencialitat que són totalment necessàries. El coaching esportiu és un procés on més enllà de l'esportiu, l'esportista haurà de deixar pas a la persona i endinsar-se en les seves motivacions, desitjos per assolir els objectius.

 

Aquí el coach esportiu s'aplicarà en alguns punts com el procés d'aprenentatge, el "què, com i per a què" o la gestió del canvi, que poden portar a l'esportista a plantejar tot el comentat anteriorment. És a dir, quan el coach li fa a l'esportista posar en dubte tot el que està fent fins ara amb la seva carrera esportiva, l'entrenador ha de replantejar-s'ho tot, des dels seus motivacions i objectius fins als mètodes d'entrenament i el camí per assolir els èxits desitjats. Llavors un Pla d'acció, així com les visualitzacions i afirmacions, seran el camí per tornar a planificar estratègies esportives per aconseguir les metes, sotmetent-lo a una avaluació constant.

 

I és que el coaching esportiu té com a principal objectiu establir un pla estratègic d'objectius i metes, però també la presa de consciència i el desenvolupament de la responsabilitat i el compromís. Augmentar la motivació i l'autoestima són assumptes capitals. Al final, el desenvolupament del talent i establir un camí per a l'aprenentatge són els objectius finals del coaching esportiu.

Fem jornades amb equips esportius i també fem coaching individualitzat amb esportistes, que pot ser d'un dia o una estada de més dies, segons el programa .

bottom of page